PENGERTIAN GENETIKA MODERN

Pengertian Genetika Modern Menurut Para Ahli

Genetika modern adalah penerapan ilmu genetika yang bersandar pada ADN dan ARN. Faktor-faktor keturunan disebabkan oleh adanya gen, di mana gen dibentuk oleh protein dan asam-asam nukleat. Asam nukleat yang berhubungan dengan hereditas adalah: ADN dan ARN.

Model struktur ADN untuk pertama kali diciptakan oleh James D. Watson dan Francis Crick. ADN merupakan tangga tali yang terpilin disebut ’’double helix”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *