FUNGSI VAKUOLA PADA HEWAN

Materi biologi kali ini akan menjelaskan fungsi vakuola dalam sel hewan, struktur vakuola dan pengertian vakuola.

Fungsi Vakuola Pada Sel Hewan

Apa fungsi vakuola pada hewan ?

Fungsi vakuola adalah untuk :

  • Memelihara tekanan osmosis dalam sel, karena terjadinya pertukaran zat antara isi vakuola dengan cytoplasma.
  • Pembentuk fosfolipid yaitu gabungan unsur fosfat dengan lemak dengan bantuan enzim yang terdapat pada membran vakuola.
  • Sebagai tempat penyimpanan hasil sintesa berupa glikogen dan fenol.
  • Membantu proses sirkulasi zat dalam zel.

Vakuola adalah organel sel yang terdapat di dalam sel dan memiliki dinding yang bersifat semipermiabel. Isi vakuola bukan komponen protoplasma (bahan hidup) tetapi termasuk ke dalam bahan mati (bahan-bahan lemak ergastik-inklusio). Vakuolanya sendiri merupakan komponen protoplasma atau organel.

Ukuran vakuola pada sel tumbuhan lebih besar daripada vakuola sel hewan, tetapi jumlahnya sedikit bila dibandingkan dengan jumiah vakuola pada sel hewan. Pada beberapa sel tertentu tidak mempunyai vakuola, seperti:

  • Sel telur
  • Sel embryo yang belum berkembang
  • Sel bakteri
  • Sel eritrosit

Pada protozoa seperti Pamaecium sp, memiliki vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut. Fungsi vakuola kontraktil adalah sebagai osmoregulasi (pemerataan senyawa kimia dalam sel supaya terjadi keseimbangan).

Nah itulah macam-macam fungsi vakuola pada sel hewan secara umum.

Lihat juga macam-macam plastida & macam-macam permeabilitas 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *